Letra de Hedeften Çık, BARIKATBeynim dolu bugün; kafam almıyor; sarmıyor! Düºünemiyorum! İnanamıyorum buna! Rüzgara kapılan dümensiz gemi gibi beyni kütükler. Dünya masa baºında paylaºan düdükler! Sana çizdikleri yol sıradanlık tarlası; kurtlar sofrası! Maymun pazarı! Zincirleri elimde! Boynunda ölüm saçan yalanlar, yasalar. İkiyüzlü ahlak, adetlerin kestiği doğmamıº çiçekler. Boyun eğen köleler, piyon olmaya koºan sanal kahramanlar... Yeri ve zamanı belli olmayan kimliksiz nasırlı eler gezer, geceleri tepeler. Kurulu bu düzen saat gibi iºler: tiki tiki tak tak! Tiki tak tak! Ucuz dilleri, apıº arama uzatılan elleri çürütür sesimi, yerimi ve yurdumu. Resmimi, yıldızımı geçmiºime gömen ben tanıksız bir suçun eli. Ben, kaosun yenik savaºçısı! 

Yalanlar yükseliyor, kapılar kapanıyor! Dönüº yok, çıkıº yok: yok ya benze bize, ya da hedefe meze! Yalan rüzgarı! İçindekileri kus. Boyun eğme sınırlara! Sıradanlık ölümdür! Düğümdür, boynundaki iptir! Sniper tetiktir; sana çevrilen kimi zaman bu kötektir! Durma; eskisinden nefret ettiğin kadar, yeni dünya düzeninden sende nefret et! Terk et hedefi; zikzak çizerek çık git! Ayaklarının altında can çekiºen otorite olsun sade! Kan ve gözyaºı Barikat?la gömülsün. Kimin gücü yeter beynimdeki kaosa! Varsa yoksa yeraltı! Yer altı bu hayatın gerçek kokusu! Dokusu yaºamı haykıran pis bir böcek ol! Bakireden uzak, dur yosmayı dost edin! Labunyayı kutsa! Kadınlarla tost, ayyaºlarla cost ol! Önce koru beynini! Gerçeklere set çeken hocalara parmak çek! 

Adı Paris sürgünü, ºarabı dik içine! Çıkar tüm kayıp yollar gerçeğin evine! Diline hakim olan kolu altın kaplama saray kapısında bekçisi hazır nazır! Kimin adaleti? Hınzırca yazılmıº masal gibi uyuturmuº bakkalın terazisi! Gazetesi boyalı sayfalardan korkma! Bakma; kurttan korkup sürüye dost olma! Yaºamak için tek, diº ve tırnaklarınla çelikten mevzi kazı. Baºını kaldırdığında durma, zikzak çizerek hareket et! Demir attığın bu limanı terk et! Evet! Karanlık kimi zaman yatakta, kimi zaman ise boº sokaklarda. Okyanusta ara, bul; doğan yeni günü. Geceleri keºfet! Gecelerde hayat, gecelerde cerahat! Karanlıkta dolaº; adım adım yaklaº; hedefi üstten aº. Benim bu saf arkadaº!

Mas letras de BARIKAT: