Letra de es por ti de lingo m
Letras de canciones
Artista / Banda: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Buscar:


Letras de canciones >> Letras de lingo m >> Varios >> es por ti

es por ti

lingo m

Saabees mijaa, graaciaas le dooy a dioosithoo poor eestaar contigooo
disfruutaandoo eel caariñoo, qee mee tienes y qee tee teengo yyo
poorqee no ee dejaado de pensaar een tu aamoor
eers eel motivoo qee mee inspiraa a seeguir
ees aalgo qee antees noo llege a seentir
ees aalgo qee sieento muuy dentroo de mi pechho
ees aalgo muuy raaro peero mee tienee coonteento
noo pueedo explicaarte, tuu mee coonqistaaste
noo se qee mee isistees, looco mee voolvistee
aahoraa yaa noo pueedo eestaar sin sentirtee ceerca
eers tuu laa saangree qee reecorre poor mi veenaas
laa qe caalmaa mis penaas, aalegraa mis tristeesaas
eers tuu mi aamoor lo maas bellaa de estaa tieerraa
y ees poor ti qee yoo vooy a seeguir
poor tdoo estee mundoo soloo paa amaarte aati..

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi

qqe aando tdoo weei, mee diseen mis coompitaas
qee poor qee ia noo caaigo y qee si aando tdoo paanicoo
noo se qee me pasaa me preeguntaan eel laa ccsaa
qee si aando maal del cooco poor qee andoo meedio toonto.
neetaa noo see tee lo juuroo, peero eesto es aalgo puuro
miroo laas estreellaas y se mee olvidaan laas penaas
laa cerveesa yaa no lleega aal cerebroo comoo antees
estoo ees meejor qee tdoo eesoo nettaaa.
peero pieensoo qee si tdoo eeso ees un sueeño
yaa noo qieeeroo eeestaar deespieertto
comoo niñoo ccn jugeete nueevo yo mee eencueentro
caada vees qee yoo laa veeeoo, mee pongoo tdoo coonteento
y oolvidoo maloos tieemppos laa traaigo bn aadeentrooo

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi

Saabees mijaa, mee gustaas poor chuulaa
suaavesittaa,shaaparritaa y boonitaa
qee uboo mamaasitta uun resto mee cuaajaas y yaa sabees
neetaa uun beeso bbn troonaado qieero daartee
aacaarisiaartee, lueego apaapachaartee bbn maashiin
eers laa nueeva dueeña de mi coraazoon maalandrinn
sinseerameentee ccnmiggoo poor viddaa juntoo aa mii
qieeroo tenrte aastaa laa pinshee mueertee
eel sueeñoo maas locootee qee ee teenidoo
tuus beesoos, tuus caarisiaas, tuus caariñoos
mee gustaas uun reesto een tu faalda, tuus taaconees
tuuus oojoos juuntoo aa mi
muushoos bessoos de amoontonees
mi cooraazoon no aarrincoonees
qee qieeraa caaber otraa maas
qee see qieeraa meteer noo se vaa a poodeer
eers laa dueeñaa aabsoluutaaa
dee estee graandote qeereeer
ojoos taan bonitooos qee dioosito me aa maandaado
poor laa maañaanaa aantees deel jaaalee
saalieendo eel sool y cuaando llegoo
caalleendo laa noochee brillaandoo
mee vooy aaleegraandoo yy uuun
reelaajee mee vooyy aaveentaando
smooke preestaamee la laairaa
yoo amoo aa eesaa naainaa
oojoos veerdoosoos y oloor a duraasnoo
laa dioosaa saabor a freesaa
y eel saaboor cereesaaa mamaasitaaa
tee qieeeroo, tee aamoo, te adooroo
eers tdooo mi teesooro

Es poor ti, a laa qe amoo caada diaa maas
cnn laa qe sieempree yo qieero eestaar
y ees cntigoo qee tdoo eel tiemppo yoo qieero pasaar
junnto a ti noo pieenso nddaa qee noo seea een ti
nddaa mee impoorta porqee estaas aaqqi
y noo qieero qee nuunca tee vallaas tuu eers paraa mi


Comentario de Azzulitazz:
na ps escuchenla esta bn chida

Comentarios sobre la letra:

szOddaah

waaaaaaa zthaa bn atm eza rOlaa.. pero la letraa zthaa mal.. jeje kamaRaaa..

angelica

wo0aauu jajajajaj naa pzz laa qaanciio0n eezthaa qo0n maadree lo0 uniiqo0 eez qee lee faalthaan aalgunaaz paalaabriiaaz jajaajajajaja bno0 qaaaaaaammmmmmmaaaaaaaaaaarrrrrraaaaaaa!!!!!!!!

Escribir comentarios:
Para escribir un comentario, es necesario estar registrado. Si ya tienes una cuenta, tienes que loguearte.